KEVADINE ERIDIIL CV.ee KLIENDILE

EELVALIKUTEENUST
4-KUULISE GARANTIIGA*

Meie küsitlused on näidanud, et pea 57% inimestest mõtleb igakuiselt töökoha vahetamise peale ja 62% sirvib igakuiselt tööpakkumisi tööotsinguportaalides.

ehk uue inimese pardale toomine on alles pool võitu. Oskus oma uut töötajat hoida eeldab teadlikku kodutööd.

CV-Online näeb, et ettevõtetel on oma personali hoidmiseks ja motiveerimiseks vaja enamat, kui lihtsalt suurt usku või patsutust õlale.

Selleks, et vähendada sinu hirme ja ootamatusi, pakub CV-Online oma klientidele märtsis ja aprillis

MIS ON EELVALIK?

CV-Online'i värbaja aitab Sul kaardistada vajadused ja leida sobiva värbamislahenduse.

Kokkuleppimine

1

CV-Online aitab kaasa Sinu töökuulutuse levikule, seda nii oma keskkonnas kui ka vajadusel sotsiaalmeedias soovitud sihtrühmale.

Sa saad taas keskenduda oma põhitööle.

Nähtavuse suurendamine

3

Otsimine

CV-Online'i värbaja haldab kogu Sinu kandidaadi otsingu protsessi ja aitab kaasa  parimate kandidaatide leidmisele ka CV.ee andmebaasist. 

2

4

Valikuprotsess

CV-Online värbajad hindavad ja edastavad Sulle sobivaimad kandidaadid ning saad otsustada, kellega järgmises kandideerimisvoorus jätkata.

5

Lõppotsuse langetamine

Kohtud kandidaatidega ning sõlmid parima kandidaadiga töölepingu.

*Kui leitud töötaja lahkub ettevõttest 4 kuu jooksul, siis teostame tasuta uue töötaja otsingu.

Kõikidele teenuse ostjatele kingime Thomas Internationali DiSC sisseelamisjuhend uuele töötajale (lõppkandidaadile).

MEIE TIIM VÕTAB SINUGA ÜHENDUST

MIS ON DiSC®?

DiSC on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja käitumisstiile.

Lühend DiSC moodustub inimese nelja põhilise käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest.

D (Domineeriv)

i (Sotsiaalne)

S (Stabiilne)

C (Analüüsiv)

otsekohene
tulemuskeskne


tahtekindel
jõuline

seltsiv
entusiastlik


optimistlik
elavaloomuline

põhjalik
talitsetud


täpne
süstemaatiline.

rahulik
kohanev


kannatlik
tagasihoidlik

Viimase 40 aasta jooksul on DiSC mudelist õpetust saanud üle 50 miljoni inimese. Tavaliselt Eestis DiSC testimine + konsultatsioom maksab vähemalt 150€.

"Kui juht tunneb oma meeskonnaliikmeid, siis oskab ta neid ka paremini motiveerida ja toetada."

CV.ee värbamisosakonna juht,

Maris Martin

EELVALIKUTEENUST
4-KUULISE GARANTIIGA*